Adresse:
Skift adresse
|
ANSØGNING OG FÆRDIGMELDING
SPILDEVAND
REGNVAND
FÆRDIGMELDINGSKORT
FÆRDIGMELDING
 • TILSLUTNING TIL KLOAKSYSTEM
 • NEDSIVNINGSANLÆG
Tilslutning af spildevand til kloaksystem

Hvis du bor inden for et kloakeret område jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan, skal alt spildevand tilsluttes Aalborg Forsynings kloaksystem.

Aalborg Forsyning har nogle anvisninger, der skal efterleves ved tilslutning til Aalborg Forsynings kloaksystem. Disse anvisninger skal sikre, at Aalborg Forsyning kan kontrollere, om arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser, regler og lovgivning.

Anvisninger:

Tilslutningen skal altid udføres af en autoriseret kloakmester som skal

Kloakmesteren skal:

 • udføre alt arbejdet med dine regn- og spildevandsledninger på egen grund.
 • sikre, at dine tilslutninger af regn- og spildevand til Aalborg Forsynings kloaksystem er korrekt udført efter gældende regler og lovgivning.
 • udføre opdateret tegning for det komplette kloakanlæg på din ejendom – helt frem til tilslutningen til Aalborg Forsynings kloaksystem ved skel. Tegningen skal tydeligt vise nye og eksisterende ledninger, brønde, tilslutninger og afpropninger.
 • Færdigmelde det udførte arbejde til Aalborg Kommune og medsende opdateret tegning for det komplette kloakanlæg.
Find en autoriseret kloakmester på Sikkerhedstyrelsens hjemmeside

Det er vigtigt, at du stiller krav om, at din kloakmester dokumenterer alt det udførte arbejde. Det kan du gøre ved, at kloakmesteren efter endt arbejde laver en komplet tegning af dine kloakker på din ejendom - helt frem til din tilslutning til Aalborg Forsynings tilslutning i vejen. Tegningen skal vise alle dine indvendige og udvendige regn- og spildevandsledninger ved nybyggeri. Tegningen ved separatkloakering skal som minimum vise dine udvendige regn- og spildevandsledninger med tydelig mærkning af nye ledninger og eksisterende ledninger. Sammen med tegningen skal der altid afleveres de nødvendige færdigmeldinger på det udførte arbejde sammen med de nødvendige anmeldelser.

For at sikre dig den korrekte dokumentation kan du bruge vores udkast til en standardkontrakt mellem dig og din kloakmester.

Se udkast til standardkontrakt mellem dig og din kloakmester
Standardkontrakt

Som ejer sikrer du dig i fremtiden mod ubehagelige overraskelser, når du kender dine kloakforhold og ved, hvem der har udført kloakarbejdet på netop din ejendom. Det er viden, som kan være rigtigt nyttig den dag, du eventuelt vil sælge dit hus. Det kan koste mange penge ikke at have styr på sine interne kloakforhold.

Hvis din kloakmester indsender dokumentationen til din digitale byggesag på Byg og Miljøs hjemmeside, vil du altid kunne finde dokumentationen i din digitale byggesag.

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg kan være løsningen til bortledning af husspildevand, hvis du bor uden for et kloakeret område. Husspildevand er spildevand, der ikke indeholder andre stoffer end, hvad der sædvanligvis forekommer i spildevand fra husholdninger.

Find yderligere information om nedsivningsanlæg på Aalborg Kommunes hjemmeside

Aalborg Kommune

Nedsivningsanlæg

 • TILSLUTNING TIL KLOAKSYSTEM
 • NEDSIVNING AF REGNVAND
 • REGNVAND PÅ EGEN GRUND
Tilslutning af regnvand til kloaksystem

Hvis du bor inden for et kloakeret område jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan, kan regnvandet håndteres på flere måder.

Se også siderne Nedsivning af regnvand og Regnvand på egen grund for regnvandshåndtering.

 

Hvis regnvandet skal tilsluttes Aalborg Forsynings kloaksystem, skal tilslutningen udføres af en autoriseret kloakmester

Kloakmesteren skal:

 • udføre alt arbejdet med dine regn- og spildevandsledninger på egen grund.
 • sikre, at dine tilslutninger af regn- og spildevand til Aalborg Forsynings kloaksystem er korrekt udført efter gældende regler og lovgivning.
 • udføre opdateret tegning for det komplette kloakanlæg på din ejendom – helt frem til tilslutningen til Aalborg Forsynings kloaksystem ved skel. Tegningen skal tydeligt vise nye og eksisterende ledninger, brønde, tilslutninger og afpropninger.
 • Færdigmelde det udførte arbejde til Aalborg Kommune og medsende opdateret tegning for det komplette kloakanlæg.
Find en autoriseret kloakmester på Sikkerhedstyrelsens hjemmeside

Det er vigtigt, at du stiller krav om, at din kloakmester dokumenterer alt det udførte arbejde. Det kan du gøre ved, at kloakmesteren efter endt arbejde laver en komplet tegning af dine kloakker på din ejendom - helt frem til din tilslutning til Aalborg Forsynings tilslutning i vejen. Tegningen skal vise alle dine indvendige og udvendige regn- og spildevandsledninger ved nybyggeri. Tegningen ved separatkloakering skal som minimum vise dine udvendige regn- og spildevandsledninger med tydelig mærkning af nye ledninger og eksisterende ledninger. Sammen med tegningen skal der altid afleveres de nødvendige færdigmeldinger på det udførte arbejde sammen med de nødvendige anmeldelser.

For at sikre dig den korrekte dokumentation kan du bruge vores udkast til en standardkontrakt mellem dig og din kloakmester.

Se udkast til standardkontrakt mellem dig og din kloakmester
Standardkontrakt

Som ejer sikrer du dig i fremtiden mod ubehagelige overraskelser, når du kender dine kloakforhold og ved, hvem der har udført kloakarbejdet på netop din ejendom. Det er viden, som kan være rigtigt nyttig den dag, du eventuelt vil sælge dit hus. Det kan koste mange penge ikke at have styr på sine interne kloakforhold.

Hvis din kloakmester indsender dokumentationen til din digitale byggesag på Byg og Miljøs hjemmeside, vil du altid kunne finde dokumentationen i din digitale byggesag.

Nedsivning af regnvand

Miljømæssigt er det fordelagtigt at nedsive tag- og overfladevand i faskiner, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Du skal se faskiner som et alternativ og supplement til den traditionelle kloakering.

Find yderligere information om nedsivning af regnvand på Aalborg Kommunes hjemmeside

Aalborg Kommune

Nedsivning af regnvand

Regnvand på egen grund

Som privatperson eller bygherre er det muligt at håndtere regnvand på din egen grund uden om kloakken. Der findes mange metoder til lokal anvendelse af regnvand (LAR).

Find yderligere information om anvendelse af regnvand på egen grund (LAR) på Aalborg Kommunes hjemmeside

Anvendelse af regnvand

på egen grund

Færdigmeldingskort
Sådan tegner du et Færdigmeldingskort

Du kan åbne et stort kort i en ny fane - husk at søg adresse først.

 1. Fremsøg en adresse eller zoom ind i kortet.
 2. Vælg værktøjet [rediger] i øverste venstre del af kortet.
 3. Vælg en skabelon og klik derefter i kortet for at indsætte det som et nyt objekt.
 4. Udfyld relevante felter for objektet.
 5. Efter endt redigering downloades kortet som PDF ved af vælge værktøjet [udskriv] og klikke på knappen "Udskriv".
 6. Når filen er dannet, klikkes på "Færdigmeldingskort" for at åbne/downloade kortet.
 7. Indsend færdigmelding til Aalborg Kommune
Færdigmelding

Autoriserede kloakmestre er forpligtet til at følge kommunens særlige anvisninger for færdigmelding af kloakarbejdet. Det henvises til §11, stk. 1 i BEK nr 1414 af 03/12/2018 - Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Separatkloakering skal, så snart som muligt efter at arbejdet er færdig, færdigmeldes af autoriseret kloakmester som har udført arbejdet.

Der skal sammen med færdigmelding indsendes en komplet tegning af ejendommens kloakker - helt frem til tilslutning til Aalborg Forsynings tilslutning i vejen.

 

Tegningen skal som minimum vise alle udvendige regn- og spildevandsledninger med tydelig mærkning af nye ledninger og eksisterende ledninger. samt evt. afpropninger, sandfang, brønde og faskiner.

 

Hvis der på kloaktegningen er symboler for det, som fremgår af tegningen, er det en god ide at have en boks, der forklarer, hvad symbolerne betyder. Det er også en god ide at tegne de offentlige kloakstik ind.

Indsend færdigmelding
Aalborg Kommune
Velkommen til MinKloak.dk

Her finder du oplysninger om kloakforhold på specifikke adresser i Aalborg Kommune - og andre nyttige oplysninger.

Indtast din adresse og se, hvilke oplysninger der er for din ejendom